(1)
Surdyk, A. . KOMPETENCJE PROFESJONALNE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Z PERSPEKTYWY PODEJŚCIA LUDYCZNEGO W GLOTTODYDAKTYCE – PROJEKT BADANIA. Neofilolog 2020, 75-91.