(1)
Smuk, M. CZEGO PRAGNĄ PRZYSZLI FILOLODZY... WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI WYBORU I OCZEKIWAŃ STUDENTÓW FILOLOGII. Neofilolog 2020, 195-207.