(1)
Spychała-Wawrzyniak , M. . PROBLEMATYKA BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW WOBEC UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO . Neofilolog 2020, 209-223.