(1)
Mackiewicz , M.; Chudak, S. TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT. Neofilolog 2020, 287-305.