(1)
Szymańska, M. Nauczanie Podsystemu Leksykalnego W Edukacji Przedszkolnej Dzieci Ze Spektrum Autyzmu Oraz zespołem Aspergera. Neofilolog 2021, 67-77.