(1)
Nowicka, A. Zastosowanie Analizy Konwersacyjnej W Dydaktyce Akademickiej. Neofilolog 2021, 107-122.