(1)
Grabowska, M.; Ucherek, W. Monika Sułkowska (red.) Frazeologia Somatyczna W ćwiczeniach. . Neofilolog 2021, 141-149.