(1)
Piegzik, W. A. Regulacyjna Funkcja Intuicji językowej W Rozwijaniu Podsystemu Leksykalno-Semantycznego: Test Wnioskowania Znaczeń W Limitowanym Czasie. Neofilolog 2021, 321-336.