(1)
Bawej, I. Rozumowanie Dedukcyjne W Procesie Uczenia Się języka Niemieckiego Jako Drugiego języka Obcego Na przykładzie Podsystemu Gramatycznego. Neofilolog 2022, 85-98.