(1)
Grabowska, M.; Smuk, M.; Sowa, M. The Last of Us? Czy Istnieje przyszłość Dla Neofilologii?. Neofilolog 2024, 9-23.