(1)
Janowska, I. Mediacja I tłumaczenie W Uczeniu Się Nauczaniu języków – podobieństwa I różnice. Neofilolog 2024, 155-169.