(1)
Kuc, M.; Rabczuk, A. Możliwości Wykorzystania Metafor Konwencjonalnych W Nauczaniu słownictwa I Frazeologii języków Obcych Na przykładzie języka Polskiego Jako Obcego. Neofilolog 2024, 192-212.