(1)
Goszczyńska, M.; Kubicka, E.; Olkiewicz, F. Nauczanie Obcych języków Specjalistycznych Na Poziomach Podstawowych. Praca Z Publikacją Truchcikiem Z Kopernikiem. Językowe przebieżki Po Uniwersytecie W Grupach chińskich polonistów Na Studiach I Stopnia . Neofilolog 2024, 213-229.