(1)
Iakovleva, O. Lingwodydaktyczny Potencjał ChatGPT W Nauczaniu języków Obcych. Neofilolog 2024, 333-350.