(1)
Olechno-Wasiluk, J. Wykorzystanie Audiodeskrypcji W Nauczaniu języka Rosyjskiego Na Studiach Filologicznych. Neofilolog 2024, 285-295.