(1)
Woch, J. Anglicyzmy W Konfrontatywnym Nauczaniu języka Rosyjskiego. Neofilolog 2024, 296-311.