(1)
Wojakowska , M. Doskonalenie Warsztatu Metodycznego Nauczyciela języka Specjalistycznego W kontekście kształcenia Nieformalnego. Wyniki Badania pilotażowego. Neofilolog 2024, 105-122.