(1)
Sielanko-Byford, E.; Zielińska, J. Promowanie różnorodności językowej I Kulturowej W kształceniu Nauczycieli języków Obcych – Dobre Praktyki I Skuteczne rozwiązania. Neofilolog 2024, 139-154.