(1)
Godzich, A.; Machowski, S. Kulinaryzmy I Kulinaria W języku Biznesowym W Glottodydaktyce Italianistycznej Na Podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) I „Un Vero affare!” (2015). Neofilolog 2024, 249-262.