(1)
Cholewa, J. Strategie Uczenia Się słownictwa Specjalistycznego. Neofilolog 2024, 123-138.