(1)
Gajda, K. Aplikacje Mobilne W Akademickiej Dydaktyce językowej Na przykładzie Wykorzystania Platformy Duolingo W Nauczaniu języka Rosyjskiego. Neofilolog 2024, 312-332.