(1)
Dąbrowski, A.; Kajak, P. Uczenie Się I Nauczanie języków Obcych W kontekście szkoły wyższej. Wprowadzenie. Neofilolog 2024, 5-8.