Morytz, J. (2017). Strategie komunikacyjne w obliczu trudności językowych. Neofilolog, (49/2), 193–206. https://doi.org/10.14746/n.2017.49.2.03