Jaroszewska, A. (2019). SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE. Neofilolog, (52/2), 411–418. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.13