Jasińska, A. (2019). B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH. Neofilolog, (53/1), 129-142. https://doi.org/10.14746/n.2019.53.1.9