Bielicka, M. . (2011). Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neofilolog, (36), 173–185. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.12