Smuk, M. (2020). CZEGO PRAGNĄ PRZYSZLI FILOLODZY. WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI WYBORU I OCZEKIWAŃ STUDENTÓW FILOLOGII. Neofilolog, (55/2), 195-207. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.3