Waszau, A. (2020). CZY KULTURA WŁASNA JEST POTRZEBNA DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ? O UWZGLĘDNIANIU KULTURY OJCZYSTEJ W PROCESIE NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO. Neofilolog, (55/2), 225–237. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.5