Mackiewicz , M., & Chudak, S. (2020). TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT. Neofilolog, (55/2), 287-305. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.8