Szymańska, M. (2021). Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Neofilolog, (57/1), 67-77. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.5