Pawlak, M., Zawodniak, J., & Kruk, M. (2021). Znaczenie determinacji w nauce języka angielskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym. Neofilolog, (56/1), 9-22. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.2