Grabowska, M., & Ucherek, W. (2021). Monika Sułkowska (red.) Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach . Neofilolog, (56/1), 141-149. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.10