Piegzik, W. A. (2021). Regulacyjna funkcja intuicji językowej w rozwijaniu podsystemu leksykalno-semantycznego: test wnioskowania znaczeń w limitowanym czasie. Neofilolog, (56/2), 321-336. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.10