Bawej, I. (2022). Rozumowanie dedukcyjne w procesie uczenia się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego na przykładzie podsystemu gramatycznego. Neofilolog, (58/1), 85–98. https://doi.org/10.14746/n.2022.58.1.6