Grabowska, M., Smuk, M., & Sowa, M. (2024). The Last of Us? Czy istnieje przyszłość dla neofilologii?. Neofilolog, (62/1), 9–23. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.2