Kuc, M., & Rabczuk, A. (2024). Możliwości wykorzystania metafor konwencjonalnych w nauczaniu słownictwa i frazeologii języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego. Neofilolog, (62/1), 192–212. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.12