Goszczyńska, M., Kubicka, E., & Olkiewicz, F. (2024). Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia . Neofilolog, (62/1), 213–229. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.13