Iakovleva, O. (2024). Lingwodydaktyczny potencjał ChatGPT w nauczaniu języków obcych. Neofilolog, (62/1), 333–350. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.20