Olechno-Wasiluk, J. (2024). Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych. Neofilolog, (62/1), 285–295. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.17