Woch, J. (2024). Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego. Neofilolog, (62/1), 296–311. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.18