Wojakowska , M. (2024). Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego. Neofilolog, (62/1), 105–122. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.7