Sielanko-Byford, E., & Zielińska, J. (2024). Promowanie różnorodności językowej i kulturowej w kształceniu nauczycieli języków obcych – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania. Neofilolog, (62/1), 139–154. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.9