Godzich, A., & Machowski, S. (2024). Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015). Neofilolog, (62/1), 249–262. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15