Cholewa, J. (2024). Strategie uczenia się słownictwa specjalistycznego. Neofilolog, (62/1), 123–138. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.8