Gajda, K. (2024). Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego. Neofilolog, (62/1), 312–332. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.19