JAROSZEWSKA, Anna. SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE. Neofilolog, [S. l.], n. 52/2, p. 411–418, 2019. DOI: 10.14746/n.2019.52.2.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/19271. Acesso em: 22 cze. 2024.