MAZIARZ, M. KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO . Neofilolog, n. 55/1, p. 107-123, 30 wrz. 2020.