MACKIEWICZ , M.; CHUDAK, S. TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT. Neofilolog, n. 55/2, p. 287-305, 31 grudz. 2020.