SZYMAŃSKA, M. Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Neofilolog, n. 57/1, p. 67-77, 28 wrz. 2021.