GODZICH, Anna; MACHOWSKI, Szymon. Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015). Neofilolog, [S. l.], n. 62/1, p. 249–262, 2024. DOI: 10.14746/n.2024.62.1.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/39613. Acesso em: 22 cze. 2024.